×
Utwórz nowy artykuł
Wpisz tutaj tytuł strony:
Obecnie mamy 294 artykuły na Polcompball Wiki Polska. Wpisz nazwę artykułu powyżej, lub utwórz jeden z artykułów wymienionych tutaj!  Polcompball Wiki Polska
  Fikcyjna ideologia
  Partia chciałaby przypomnieć, że ta Ideologia to Mistyfikacja
  Ten artykuł dotyczy fikcyjnej ideologii i nie ma podstaw w prawdziwych ruchach politycznych.


  Angielski socjalizm w nowomowie zwana jako AngSoc to pseudoideologia z dystopijnej książki Rok 1984 autorstwa George’a Orwella. Panuje ona w państwie Oceania obejmującym obie Ameryki, Wyspy Brytyjskie, Australię i Południową Afrykę, oraz dawniej Indie. Na świecie istniały dwa inne państwa: Eurazja z ideologią neobolszewizmu i Wschódazja z ideologią kultu śmierci. Oba państwa były równo totalitarne. Mitycznym liderem Partii był Wielki Brat.

  Informacje[edytuj | edytuj kod]

  Mapa Oceanii (Zaznaczone na różowo)

  Oceania[edytuj | edytuj kod]

  Oceania to fikcyjne państwo obejmujące obie Ameryki, Wyspy Brytyjskie, Islandię, Karaiby, południową część Afryki, Madagaskar, Australię i Oceanię. Londyn, jak i inne miasta borykają się ze szczurami tak bardzo, że nie mogą zostawić dziecko na 2 minuty samotne.


  Jeśli Oceania atakowała jakieś mocarstwo to była zazwyczaj sojusznikiem innego mocarstwa

  • Waluta - Dolar
  • Stolica - Londyn
  • Prowincje
   • Aerodrom I (pas startowy jeden) (dawniej Anglia, Wielka Brtytania)

  Miasta[edytuj | edytuj kod]

  • Londyn - stolica Oceanii
   • ul. Kasztanowa - najbardziej pechowa ulica Londynu. Podobno na tej ulicy byli nieosoby.
  • Nowy Jork

  Wojny[edytuj | edytuj kod]

   • Bitwa o Aerodrom I - wygrana Oceanii, przegrana Eurazji.
  • Front malabarski
   • Wojna o południowe Indie - wygrana Oceanii, przegrana Eurazji.

  Klasy społeczne[edytuj | edytuj kod]

  • Ścisła Partia - stanowiła ok. 2% procent ludności Oceanii, najwyższa warstwa,Odpowiedzialni byli za kie­ro­wa­nie pań­stwem i utrzy­ma­nie Par­tii przy wła­dzy. Nie­czę­sto po­ja­wia­ją się pu­blicz­nie, cza­sa­mi wy­stę­pu­ją w fil­mach pro­pa­gan­do­wych lub pod­czas "Dwóch mi­nut nie­na­wi­ści".
  • Partia Zewnętrzna - stanowiła ok. 13% procent ludności Oceanii, przed­sta­wi­cie­le swo­istej kla­sy śred­niej. Wy­ko­nu­ją wszel­kie pra­ce urzęd­ni­ków ni­skie­go szcze­bla. Mu­szieli się li­czyć z cią­głą in­wi­gi­la­cją przez te­le­ekra­ny, uczest­ni­czyć w "Dwóch mi­nu­tach nie­na­wi­ści" i wy­strze­gać my­ślo­zbrod­ni. Człon­kom Par­tii Ze­wnętrz­nej nie wol­no po­ru­szać się po dziel­ni­cach pro­li, a sa­mot­ne spę­dza­nie wol­ne­go cza­su uwa­ża­ne było za po­dej­rza­ne.
  • Proletariat (Prole) - stanowiła ok. 85% procent ludności Oceanii, najniższa warstwa, żyli do ok. sześćdziesiątki, nie ingerowała w większości sprawach Partia, głównie apolityczni. Ich po­ło­że­nie naj­do­bit­niej wy­ra­ża ha­sło: Prole i zwierzęta są wolne.

  Propaganda[edytuj | edytuj kod]

  Teleekran[edytuj | edytuj kod]

  Teleekran służył do inwigilacji obywateli Oceanii, rejestrując każdy dźwięk i nagrywając otoczenie. Na teleekranie najczęściej był widziany na nim Wielki Brat, ale też pieśni propagandowe.

  Można było spotkać w wielu pomieszczeniach, w łazienkach szczególnie, poza własnością proli.

  Wielki Brat[edytuj | edytuj kod]

  Plakat Wielkiego Brata

  Wielki Brat to fikcyjna postać, opisana w powieści George'a Orwella Rok 1984. Wielki Brat stał się symbolem nadużywania władzy (szczególnie w kontekście masowej inwigilacji), a także zainspirował program z gatunku reality show pod nazwą Big Brother.

  Było można go dostrzeć literalnie wszędzie, od teleekranów, plakatów, monetach, sztandarach aż po okładkach książek, plakatach, paczkach Papierosów Zwycięstwa i innych.


  Pod nim był napis:

  "WIELKI BRAT CIĘ OBSERWUJE"

  Nowomowa[edytuj | edytuj kod]

  “[..] Nowomowa to Angsoc, a Angsoc to nowomowa” – Syme

  Nowomowa powstała w celu uproszczenia języka i wymazaniu niektórych słów ze słownika co wydanie. Przykładowo nie udałoby się w tym języku sformułować słowa wolność ani równość.

  Wcześniejsza wersja, czyli standardowa angielszczyzna była zwana staromową.

  Ponad to istnieje tzw. "kaczkomowa". Oznacza albo "kwakać jak kaczka". Używa się jak kontronim: do przeciwnika - oblega, do rozmówcy - pochwała.

  Słownik Nowomowy:[edytuj | edytuj kod]
  • Ministerstwo Prawdy - MiniPrawd
  • Ministerstwo Pokoju - MiniPok/MiniPax
  • Ministerstwo Miłości - MiniMił/MiniMiło
  • Ministerstwo Zamożności/Obfitości - MiniZam/MiniObfi
  • Niewiedza - Ignorancja
  • Ortodoksja - Dobromyślpełna
  • Samotność - Życioosobność

  Dwójmyślenie[edytuj | edytuj kod]

  “Kto kontroluje przeszłość, ten kontroluje przyszłość. Kto kontroluje teraźniejszość, ten kontroluje przeszłość.”

  Kontrola rzeczywistości, bądź w nowomowie Dwójmyślenie to termin pochodzący z powieści George'a Orwella pt. Rok 1984, w nowomowie oznaczający demonstrowanie równoczesnej wiary w wiele poglądów sprzecznych pod względem logicznym. Stanowiła ścisły element angsocu i wiązała się ściśle z pojęciami takimi jak zmienność przeszłości, regulacja faktów, czarnobiał oraz negacja obiektywnej rzeczywistości.

  Myślozbrodnia[edytuj | edytuj kod]

  “Myślozbrodnia nie prowadzi do śmierci - myślozbrodnia to śmierć” – Winston Smith

  Myślozbrodnia to najpoważniejsze przestępstwo w Oceanii. Polega na niedobrymplusplus myśleniu wobec Wielkiego Brata i Oceanii.

  Twarzozbrodnia[edytuj | edytuj kod]

  Twarzozbrodnia polega na niedobrymplusplus zachowaniu wobec wszystkich obywateli Oceanii.

  Dwie Minuty Nienawiści[edytuj | edytuj kod]

  Dwie Minuty Nienawiści to codzienny rytuał odbywający się w Oceanii. Polegał on na oglądaniu filmów propagandowych, których program był zmienny; zawsze centralną postacią Dwóch Minut Nienawiści był Emmanuel Goldstein – przywódca Braterstwa. Zazwyczaj jest przedstawiany jako koza i podczas pokazywania Goldsteina w tle pojawiali się żołnierze państw wrogich Oceanii (Wschódazji lub Eurazji). Pod koniec Dwóch Minut Nienawiści nagle pojawiała się twarz Wielkiego Brata uspokajającego tłum biorący udział w zgromadzeniu. Po nim pojawiało się hasło partii: Wojna to pokój, wolność to niewola, niewiedza to siła.

  Organy państwowe[edytuj | edytuj kod]

  Wizualizacja jednego z ministerstw

  Ministerstwa przypominały białe piramidy z tarasami w góre na wysokość 300 metrów

  na fasadzie widniały Trzy Hasła:

  WOJNA TO POKÓJ

  WOLNOŚĆ TO NIEWOLA

  NIEWIEDZA TO SIŁA

  Ministerstwo Miłości (MiniMił) nie miało okien i był otoczony labiryntem zasieków gdzie patrolowali strażnicy.

  Ministerstwa[edytuj | edytuj kod]

  • Ministerstwo Prawdy (MiniPrawd) - odpowiadające za rozrywkę, edukację, media i sztukę
   • Wydział Archiwów
   • Wydział Badań
   • Wydział Fikcji
   • Wydział Muzyki
   • Pornopion - produkcja pornografii dla proletariatu, zatrudniano tylko młode dziewczęta.
  • Ministerstwo Pokoju (MiniPok) - odpowiadające za wojnę
  • Ministerstwo Miłości (MiniMił) - odpowiadające za prawo, utrzymywanie porządku i wyroki
  • Ministerstwo Zamożności (MiniZam) - odpowiadające za planowanie gospodarki i zamiłowania do mówienia "nowe, szczęśliwe życie"

  Policja Myśli[edytuj | edytuj kod]

  Policja Myśli to organ państwowy zajmujących się pilnowaniem obywateli Oceanii.

  Armia[edytuj | edytuj kod]

  Marynarka:

  • Pływająca Fortreca.

  Postacie w Oceanii[edytuj | edytuj kod]

  Członkowie Partii[edytuj | edytuj kod]

  • Wielki Brat - najważniejsza postać w Oceanii, strażnik rewolucji. "Wielki Brat widzi cię"
  • O'Brien - członek Ścisłej Partii.
  • Tom Parsons - gruby, idiotyczny, entuzjatyczny członek Partii, pracował w Ministerstwie Prawdy, złota rączka,
  • Dzieci Parsona - bawili się w Policję Myśli na serio, oskarżali Winstona o zdradę.
  • Tillotson - pracował w Wydziale Archiwów, dyktował z gazet
  • Ampleforth - pracował w Wydziale Archiwów, układał ostateczne wersje wierszy, przyjaciel Winstona
  • Syme - intelektualista, pracował w Wydziale Badań.
  • Wilsher - przyjaciel Winstona.
  Nieżyjący[edytuj | edytuj kod]
  • Oglivy - zginął w walce mając 23 lat, należał do Policji Myśli, przewodniczący Młodzieżowej Ligi Przeciwko Seksualności, zaprojektował granat wprowadzony przez MiniPok
  • Oliver Cromwell - wywalczył w bitwie o Aerodrom I, zrobiono prawdopodobnie na cześć jego pomnik, gdzie był na koniu.

  Nieosoby Partii[edytuj | edytuj kod]

  • Winston Smith (1944/1945-) - były członek Partii, pracował w Wydziale Archiwów przez ok. 60 godzin.
  • Emmanuel Goldstein - propagandowy wróg Ludu, działacz kontrrewolucji, był kiedyś ważny jak Wielki Brat
  • Withers - prominentny członek Ścisłej Partii, oznaczony Orderem Niekewstionowanej Zasługi kl. II.

  Pozostali[edytuj | edytuj kod]

  • Rodzina Parsons - sąsiedzi Winstona.
  • Katharine - była żona Winstona przez 15 miesięcy.
  • Pan Charrington (1921-) - wdowiec, właściciel sklepu z antykami. Winston kupił z tego sklepu stary zeszyt, koralowiec ze szkła

  Organizacje[edytuj | edytuj kod]

  • Młodzieżowa Liga Przeciwko Seksualności - organizacja młodzieżowa zniechęcająca do seksu. Można było ich rozpoznać po charakterystycznej czerwonej szarfie.
   • Antyseks
   • In vitro
  • Młodzieżówka -

  Nieorganizacje[edytuj | edytuj kod]

  • Braterstwo - organizacja towarzysząca lubieśników Emmanuela Goldsteina. Stawia za cel obalenia reżimu Wielkiego Brata
  • FFCC - odpowiedzialna za wprowadzanie papierosów i inne towarów do marynarzy z Pływajacej Fortrecy. Trzy miesiące później po założeniu została rozwiązana.

  Osobowość[edytuj | edytuj kod]

  Jego zdaniem najwyższy wódz, wódz nad wodzami jest nieśmiertelny.

  Jest żądny krwi i wrogim kolesiem który chcę wywierać swoją wolę na wszystkim, co istnieje. zachowuje się bez okazywania emocji i ma zimny i kliniczny sposób mówienia. Jedynymi wyjątkami są sytuacje, gdy mówi o Wielkim Bracie, w którym to przypadku będzie nieco entuzjastyczny.

  będzie nieustannie przepisywać fakty, czasami nawet robiąc to w połowie zdania. W wielu przypadkach naprawdę wierzy w kłamstwa i sprzeczności, które wymyśla, co jest konsekwencją dwójmyślenia.

  nie toleruje sprzeciwu innych. Jeśli Ktoś zaprzeczy mu lub znieważy go w jakikolwiek sposób, AngSoc „wyparuje” przestępcę i staną się bezosobowi. Komentowanie zniknięcia wspomnianych osób również spowoduje pozbycie się osoby. Lubi mówić w Nowomowie.

  Symbolika i Sposób Rysowania[edytuj | edytuj kod]

  Flaga Oceanii
  Jest to flaga fikcyjnego państwa Oceania
  Flaga Oceanii (uproszczona)
  • Pomaluj kulkę na Czarno
  • Dorysuj na czerwono Litere "V"
  • Dorysuj na środku oko ze źrenicą
  Nazwa koloru HEX RGB
  Czarny #141412 20, 20, 18
  Czerwony #FF0000 255, 0, 0

  Relacje[edytuj | edytuj kod]

  Przyjaźń[edytuj | edytuj kod]

  • Totalitaryzm - Mój dobryplusplus dziadek.
  • Eurazja - mój sojusznikplusplus w walce z Wschódazją no chyba że na odwrót.
  • Wschódazja - mój sojusznikplusplus w walce z Eurazją no chyba że na odwrót.

  Neutralni[edytuj | edytuj kod]

  • Stalinizm - Wielki tata, jednakże go nie lubię.
  • Fordyzm - Moja wersja kapitalistyczna.

  Nieosoby[edytuj | edytuj kod]

  Galeria[edytuj | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  Wikipedia[edytuj | edytuj kod]

  ru:Английский социализм pt-br:Ingsoc

  Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.

  Ostatnie zmiany

 • Hoppean • 6 dni temu
 • Hoppean • 6 dni temu
 • 77.222.240.160 • 9 dni temu
 • 77.222.225.79 • 13 dni temu
 • Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.