Faszyzm klerykalny, w skrótcie Klerofaszyzm to ideologia faszystowska i religijna, która uznaje religię za filozoficzny fundament pod własne poglądy na państwo i społeczeństwo.

Historia edytuj

TBA

Symbolika edytuj

TBA

Sposób rysowania edytuj

TBA

Relacje edytuj

Pozytywne edytuj

  • TBA

Neutralne edytuj

  • TBA

Negatywne edytuj

  • TBA

Źródła edytuj

Wikipedia edytuj