×
Utwórz nowy artykuł
Wpisz tutaj tytuł strony:
Obecnie mamy 294 artykuły na Polcompball Wiki Polska. Wpisz nazwę artykułu powyżej, lub utwórz jeden z artykułów wymienionych tutaj!  Polcompball Wiki Polska

  Hoppeanizm to filozofia i zestaw idei stworzonych przez austriackiego ekonomistę i filozofa Hansa-Hermanna Hoppego. Jego myśl obejmuje obszary ekonomii austriackiej i teorii liberalizmu, skupiając się na kwestiach ekonomicznych, politycznych oraz filozoficznych.

  Podstawowe elementy hoppeanizmu to:

  Teoria ekonomiczna: Hoppe wyznaje zasady austriackiej szkoły ekonomii, kładącej nacisk na indywidualne działanie, prywatną własność, oraz rynki swobodne od interwencji państwa.

  Prywatność i własność: Hoppe podkreśla fundamentalne znaczenie prywatności i praw jednostki do posiadania prywatnej własności. W jego filozofii państwo jest postrzegane jako ograniczające te prawa i powinno być redukowane do roli ochrony prywatności jednostki.

  Monarchia: Hoppe krytykuje demokrację, sugerując, że systemy monarchiczne, bazujące na dziedziczeniu władzy, mogą być bardziej stabilne i lepiej chronić prywatność jednostki niż systemy demokratyczne, narażające jednostki na decyzje większości.