×
Utwórz nowy artykuł
Wpisz tutaj tytuł strony:
Obecnie mamy 293 artykuły na Polcompball Wiki Polska. Wpisz nazwę artykułu powyżej, lub utwórz jeden z artykułów wymienionych tutaj!  Polcompball Wiki Polska
  Nazwa PNG PSD PDN
  Plik:Base-template.png Countryball Link Link Link

  Części kompasu[edytuj | edytuj kod]

  • Authoritarian Left Authleft.png
  • Authoritarian Center Authunity.png
  • Authoritarian Right Authright.png
  • Centre-Authoritarian CAuth.png
  • Left Unity Leftunity.png
  • Centre-Left CLeft.png
  • Centrism Centrist-yellow.png
  • Centre-Right Cright.png
  • Right Unity Rightunity-yellow.png
  • Centre-Libertarian CLib.png
  • Libertarian Left Libleft.png
  • Libertarian Center Libunity-yellow.png
  • Libertarian Right Libright-yellow.png
  • Centrism (purple) Centrist-purple.png
  • Off-Compass Offcompass.png
  • Off-Compass Authoritarian Left Offauthleft.png
  • Off-Compass Authoritarian Unity Offauthunity.png
  • Off-Compass Authoritarian Right Offauthright.png
  • Off-Compass Left Unity Offleftunity.png
  • Off-Compass Right Unity Offrightunity.png
  • Off-Compass Libertarian Left Offlibleft.png
  • Off-Compass Libertarian Unity Offlibunity.png
  • Off-Compass Libertarian Right Offlibright.png
  • Opposite Unity Opposite Unity.png
  • Non Quadrant Nonquadrant.png

  A[edytuj | edytuj kod]

  • Absolute Monarchism Absmon.png
  • Absolute Monarchism Abmon.png
  • Absolutism Abs.png
  • Accelerationism Accel.png
  • Acid Communism Acidcomf.png
  • Aggressivism Aggressivism.png
  • Agorism Agorismf.png
  • Agrarian Socialism Agsoc.png
  • Agrarian Anarchism AnAg.png
  • Agrarianism Farm.png
  • Alt-Lite Altl.png
  • Alt-Right Altr.png
  • Alter-Globalization Globnat.png
  • Altruism Altru.png
  • Altruity (8Dreams) Altruity.png
  • American Nationalism American_Nationalism.png
  • Amish Communalism Amish_Communalism.png
  • Anarcha-Feminism Anfem.png
  • Anarchism Awaj.png
  • Anarcho-Aristocracy Anarist.png
  • Anarcho-Capitalism Ancapf.png
  • Anarcho-Capitalist Posadism/Falloutism Ancappos.png
  • Anarcho-Collectivism Acol.png
  • Anarcho-Communism Ancom.png
  • Anarcho-Conservatism Ancon.png
  • Anarcho-Conservatism (Alt) Anconserv.png
  • Anarcho-Darwinism Andar.png
  • Anarcho-Distributism Andist.png
  • Anarcho-Fascism Anfashf.png
  • Anarcho-Fascism (alt) Anarcho-Fascismalt.png
  • Anarcho-Fascism (alt2) Anarcho-Fascismalt2.png
  • Anarcho-Frontierism Front.png
  • Anarcho-Gnosticism AnGno.png
  • Anarcho-Independentism AnInde.png
  • Anarcho-Individualism (alt) Anind-plain.png
  • Anarcho-Individualism Anin.png
  • Anarcho-Integralism Anarcho-Integralism.png
  • Anarcho-Jazzism Ajazz.png
  • Anarcho-Liberalism Anlib.png
  • Anarcho-Monarchism Anmona.png
  • Anarcho-Monarchism (Alt1) Anarcho-Monarchism (AthM).png
  • Anarcho-Monarchism (Alt2) Anarcho-Monarchism (Every Man A King).png
  • Anarcho-Monarchism (Alt3) Anarcho-Monarchism (Quism).png
  • Anarcho-Monarchism (Alt4) Nortonism.png
  • Anarcho-Naturism AnNatur.png
  • Anarcho-Nihilism Annil.png
  • Anarcho-Pacifism Anpacf.png
  • Anarcho-Posadism Anposf.png
  • Anarcho-Primitivism Anprim.png
  • Anarcho-Psionicism Anarcho-Psionicism.png
  • Anarcho-Royalism AnRoy.png
  • Anarcho-Smashism Ansm.png
  • Anarcho-Statism Anstat.png
  • Anarcho-Syndicalism AnSynd.png
  • Anarcho-Third Worldism Anarcho-Third Worldism.png
  • Anarcho-Totalitarianism Antot.png
  • Anarcho-Transhumanism Antr.png
  • Anarchyball Anarchyball.png
  • Anarkata Anarkata.png
  • Anationalism Anat.png
  • Ancap Nazi Anarcho-National Socialism.png
  • Ancom (Furry) Ancom Furry.png
  • Anglican Theocracy Anglican Theocracy.png
  • Anglican Theocracy (alt) Anglicantheocracyaballamericab.png
  • Animalism Animalfarm.png
  • Anonymous Anon.png
  • Anti-Americanism Anti-Americanism.png
  • Anti-Authoritarianism Thar.png
  • Anti-Binarism Anti-Binarism.png
  • Anti-Capitalism Anticap.png
  • Anti-Centrism Antcent.png
  • Anti-Communism Anticommunism.png
  • Antidisestablishmentarianism Antidisestablishmentarianism.png
  • Anti-Environmentalism AnEn.png
  • Antifa Antifa.png
  • Anti-Humanism Anti-Humanism.png
  • Anti-Japaneseism Antijap.png
  • Plik:Anti-Libertarianism.png Anti-Libertarianism Anti-Libertarianism.png
  • Anti-Natalism Anti-Natalism.png
  • Anti-Nihilism Antinil.png
  • Anti-Radicalism Anrad.png
  • Anti-Realism Antcomp.png
  • Antiquitism Antiquitism.png
  • Apolitical (AltValues) Apolitval.png
  • Apoliticism Apolit.png
  • Apraism Apra.png
  • Aqua-Agrarianism Aqua-Agrarianism.png
  • Arab Socialism Absoc.png
  • Archeo-Primalism Archeo-Primalism.png
  • Archyarchy Archy.png
  • Argentine Radicalism Argrad.png
  • Aristocracy Arist.png
  • Asceticism Ascet.png
  • Assimilationism Assimil.png
  • Atheism Atheism.png
  • Athenian Democracy Athdem.png
  • Australian Unionism AUS-Unionism.png
  • Austrofascism AusFash.png
  • Austrolibertarianism Austrobert.png
  • Austrolibertarian Market Socialism Auslibm.png
  • Austromarxism Austrmarx.png
  • Autarchism Autarch.png
  • Autarcho-Monarchism Autmon.png
  • Authoritarian Capitalism Authcap.png
  • Authoritarian Conservatism Authoritarian_Conservatism.png
  • Authoritarian Conservatism (alt2) Authoritarian Conservatism - alt2.png
  • Authoritarian Democracy Authdem.png
  • Authority Authority.png
  • Autocracy Auto.png
  • Autonomism Auton.png
  • Avarice (8Dreams) Avarice.png
  • Avaritionism Avar.png

  B[edytuj | edytuj kod]

  • Ba'athism Baath.png
  • Babouvism Babouvism.png
  • Banana Republicanism Banana Republicanism.png
  • Barracks Communism BarrCom.png
  • Barracks Communism (Alt) BarrCom2.png
  • Bernsteinism Bernst.png
  • Bibism Bibi.png
  • Bio-Leninism Biolen.png
  • Bio-Posadism Biopos.png
  • Bismarckism Bism.png
  • Black Anarchism Blackan.png
  • Black Islamism Black_Islamism.png
  • Black Lives Matter Blm.png
  • Black Nationalism Blacknat.png
  • Black Zionism Blackzio.png
  • Bleeding-Heart Libertarianism Bhl.png
  • Blueshirtism Blueshirt.png
  • Bolivarism Bolivarism.png
  • Bolshevik Nationalism BolNaz.png
  • Bonapartism Bonaparte.png
  • Bookchin Communalism Bckchn.png
  • Brazilian Integralism Integralismf.png
  • Bright Green Evironmentalism Brigreen.png
  • British Fascism BritFash.png
  • Buddhist Anarchism BudAn.png
  • Buddhist Socialism Buddhist Socialism.png
  • Buddhist Theocracy Bud.png
  • Bull Moose Progressivism NatProg-0.png
  • Bundism Bundis.png

  C[edytuj | edytuj kod]

  • Caesarism Caesar.png
  • Cameralism Cameralism.png
  • Capitalism Cap.png
  • Capitalist Communism Capcom.png
  • Carlism Carlism.png
  • Castroism Castro.png
  • Catholic Theocracy Catheo.png
  • Catholic Workerism Cathwor.png
  • Caudillismo Caudillo.png
  • Plik:CerMon.png Ceremonial Monarchism CerMon.png
  • Plik:Cracra.png Cracycracy Cracra.png
  • Central Central.png
  • Plik:Centralizedlibval.png Centralized Centralizedlibval.png
  • Centrist Marxism Centmarxf.png
  • Plik:Cermon.png Ceremonial Monarchism Cermon.png
  • Chavismo Chavismo.png
  • Chicagoan Libertarianism Chilib.png
  • Chinese Blueshirtism China-blueshirt.png
  • Plik:Chine.png Chinese Theocracy Chine.png
  • Christian Anarchism Anarchristian.png
  • Christian Anarchism (Brown) Chrisan.png
  • Christian Communism Christcom.png
  • Plik:Christian Conservatism.png Christian Conservatism Christian_Conservatism.png
  • Christian Democracy Cdem.png
  • Plik:Christeco.png Christian Ecology Christeco.png
  • Plik:Christfem.png Christian Feminism Christfem.png
  • Christian Socialism Christsoc.png
  • Christian Theocracy Christy.png
  • Circulus Theory Circulus.png
  • Civic Nationalism Civnat.png
  • Civil Libertarianism Civlibert.png
  • Plik:Classdeal.png Class Dealignment Classdeal.png
  • Classical Liberalism Clib.png
  • Clerical Fascism Cfash.png
  • Plik:Clif.png Cliffism Clif.png
  • Collectivism Col.png
  • Colonialism Colonial.png
  • Combatocracy Comb.png
  • Communalism Communalist.png
  • Communitarianism Community.png
  • Plik:Compcon.png Compassionate Conservatism Compcon.png
  • Confederalism Confed.png
  • Conservatism Conservative.png
  • Conservatism Conserv.png
  • Conservatism (Tree) Con-t.png
  • Conservative Feminism Confem.png
  • Conservative Liberalism Conlib.png
  • Conservative Monarchism Moncon.png
  • Conservative Socialism Consocf.png
  • Plik:Consrv.png Conservative Consrv.png
  • Plik:Constlib.png Constitutional Liberalism Constlib.png
  • Constitutional Monarchism Conmon.png
  • Constitutionalism Consti.png
  • Constitution Constitution.png
  • Plik:Cooc.png Cocoon Communism Cooc.png
  • Corporatism Corptism.png
  • Corporatocracy Corp.png
  • Cosmopolitanism Cosmo.png
  • Council Communism Councom.png
  • Plik:CountEn.png Counter-Enlightenment CountEn.png
  • Crusadism Crusadism.png
  • Crypto-Anarchism Cryptan.png
  • Cultural Centrism Cultcenter.png
  • Cultural Nationalism Cultural Nationalism.png
  • Cyberocracy Cybercr.png

  D[edytuj | edytuj kod]

  • Dark Enlightenment Nrx.png
  • Plik:DeFran.png De Francism DeFran.png
  • De Leonism Deleon.png
  • Dead Centrism Altcentr.png
  • Death Worship OOTS.png
  • Plik:Decell.png Decelerate Decell.png
  • Decelerationism Decel.png
  • Plik:Decentral.png Decentral Decentral.png
  • Plik:Decentralizedlibval.png Decentralized Decentralizedlibval.png
  • Plik:Decon.png Deconstructionism Decon.png
  • Deep Ecology Deepe.png
  • Demarchy Demarchy.png
  • Democracy Dem.png
  • Democracy Democr.png
  • Democratic Confederalism Demcon.png
  • Plik:Demlib.png Democratic Liberalism Demlib.png
  • Democratic Socialism Dsa.png
  • Democratic Socialism (alt) Demsocstar.png
  • Democratic Transhumanism Demtrans.png
  • Plik:Demcr.png Democratism Demcr.png
  • Dengism Dengf.png
  • Diarchy Diarchy.png
  • Plik:Dictatorship.png Dictatorship Dictatorship.png
  • Discord Discord.png
  • Distributism Distributist.png
  • Plik:Distlib.png Distributist Libertarianism Distlib.png
  • Plik:Dominant.png Dominant (8Dreams) Dominant.png
  • Plik:Dunmail.png Dunmailism Dunmail.png

  E[edytuj | edytuj kod]

  • E-Democracy E-Democracy.png
  • Plik:Eastern Feudalism.png Eastern Feudalism Eastern Feudalism.png
  • Eco-Anarchism Aneco.png
  • Eco-Authoritarianism Tucn-EcoAuth.png
  • Eco-Capitalism Ecocap.png
  • Ecocentrism Ecocent.png
  • Eco-Conservatism Eccon.png
  • Plik:Gcon.png Eco-Conservatism Gcon.png
  • Eco-Fascism Ecofash.png
  • Ecofeminism Ecofem.png
  • Eco Monarchism Eco-Monarchism.png
  • Eco-Socialism Ecosoc.png
  • Eco-Transhumanism Ectrans.png
  • Plik:Egalitarianism.png Egalitarianism Egalitarianism.png
  • Egoism Ego.png
  • Ego-Capitalism Egocap.png
  • Ego-Communism Egocom.png
  • Plik:Egomut.png Ego-Mutualism Egomut.png
  • Elective Monarchism Emon.png
  • Plik:Enlightened Individualism.png Enlightened Individualism Enlightened_Individualism.png
  • Enlightened Monarchism Enlightmon.png
  • Plik:Enlightab.png Enlightened Monarchism (alt) Enlightab.png
  • Enlightenment Monkeyzz-Enlightenment.png
  • Enlightenment Enlightnenment.png
  • Ethnic Nationalism Pcb ethnonat icon.png
  • Environmentalism Envi.png
  • Equality Equality.png
  • Plik:Erga.png Ergatocracy Erga.png
  • Esoteric Fascism Esofash.png
  • Esoteric Socialism Esosoc.png
  • Plik:Esotrans.png Esoteric Transhumanism Esotrans.png
  • Plik:Ethsoc.png Ethical Socialism Ethsoc.png
  • Eurocommunism Eurocom.png
  • European Federalism European_Federalism.png
  • Euskadi Carlism Euskadi Carlism.png
  • Existentialist Anarchism Existentialist Anarchism.png
  • Plik:Extremityval.png Extremity Extremityval.png

  F[edytuj | edytuj kod]

  • Plik:Fabian.png Fabianism Fabian.png
  • Falangism Flang.png
  • FALGSC Falgsc.png
  • Plik:FanCom.png Fanatic Communism FanCom.png
  • Fascism Fash.png
  • Featured Star Featured.png
  • Federal Federal.png
  • Federalism Fed.png
  • Feminism Fem.png
  • Feudalism Feud.png
  • Feuillantism Feuillant.png
  • Fiscal Conservatism Fiscon.png
  • Fishhook Theory Fishh.png
  • Fordism Ford.png
  • Fourth Theory Euras.png
  • Francoism Franco.png
  • Frankfurter Libertarianism Frankfurt.png
  • Plik:Frencons.png French Constitutionalism Frencons.png
  • French Fascism French Fascism.png
  • Frontierism Frontpix.png
  • Fujimorism Fujimori.png
  • Futurism Fut.png
  • Futurism (alt) Fut2.png
  • Plik:Futvalue.png Futurist (AltValues) Futvalue.png

  G[edytuj | edytuj kod]

  • Gaddafism Gaddafi.png
  • Plik:Garveyism.png Garveyism Garveyism.png
  • Ghandian Socialism Ghandi.png
  • Plik:Gender Accelerationism.png Gender Accelerationism Gender_Accelerationism.png
  • Geo-Anarchism Angeo.png
  • Geolibertarianism Geolib.png
  • Plik:Geomut.png Geomutualism Geomut.png
  • Georgism Georgist.png
  • Geo-Syndicalism GeoSynd.png
  • Gerontocracy Gero.png
  • Gift Economy GE.png
  • Green Liberalism Glib.png
  • Green Libertarianism Glibr.png
  • Girondism Girondi.png
  • Plik:Greensocdem.png Green Social Democracy Greensocdem
  • Green Syndicalism Greensynd.png
  • Plik:Greez.png Green Zionism Greez.png
  • Guevarism Guevara.png
  • Plik:Guildsoc.png Guild Socialism Guildsoc.png

  H[edytuj | edytuj kod]

  • Habsburgism Habs.png
  • Hamiltonianism Hamiltonianism.png
  • Hayekism Hayek.png
  • Plik:Hedonic.png Hedonic (8Dreams) Hedonic.png
  • Plik:Hedonism-cloud.png Hedonism Hedonism-cloud.png
  • Plik:Helv.png Helvetic Model Helv.png
  • Heterosexual Hetero.png
  • Hibernocracy Hib.png
  • Hindu Theocracy Hind.png
  • Plik:Histval.png Historic (AltValues) Histval.png
  • Hive-Mind Collectivism Hmind.png
  • Ho Chi Minh Thought Hochi.png
  • Homofascism Hfash.png
  • Hoppeanism Hoppef.png
  • Plik:Horrivelism.png Horrivelism Horrivelism.png
  • Horseshoe Centrism Horshu.png
  • Plik:Horthy.png Horthyism Horthy.png
  • Hoxhaism Hoxha.png
  • Plik:Hungarist.png Hungarism Hungarist.png
  • Humanism Humanismpix.png
  • Hutu Power Hutupower.png

  I[edytuj | edytuj kod]

  • Plik:Ideal.png Idealism Ideal.png
  • Plik:Idealval.png Idealists (AltValues) Idealval.png
  • Plik:Identarian.png Identitarianism Identarian.png
  • Illegalism Illeg.png
  • Imperialism Imp.png
  • Indigenism Native.png
  • Indigenous Anarchism Indigenous_Anarchism.png
  • Individualism Indiv.png
  • Industrialism Indust.png
  • Industrialism (alt) Industrial.png
  • Ingsoc Ingsocf.png
  • Insular (8Dreams) Insular.png
  • Insurrectionary Anarchism Insarch.png
  • Integralism ChiRhoInt1.png
  • Integralism (alt 2) Heart-Integralism.png
  • Integralism (Alt) ChiRhoInt2.png
  • Integral Nationalism Integral Nationalism.png
  • International Internat.png
  • Intervention Protectionism.png
  • Islamic Anarchism Islaman.png
  • Islamic Democracy Islamic Democracy.png
  • Islamic Marxism Islamic Marxism.png
  • Islamic Socialism Islamic Socialism.png
  • Islamic Theocracy Muslim 2.png
  • Islamofeminism Islamofeminism.png
  • Ismism Ismism Icon.png
  • Isocracy Iso.png
  • Isolationism Isolation.png

  J[edytuj | edytuj kod]

  • Jacksonian Democracy Jacksonian Democracy.png
  • Jacobin Jack.png
  • Jebism Jeb.png
  • Jeffersonian Democracy Jeffersondem2.png
  • Jewish Anarchism Anjew.png
  • Jewish Democracy Jewish Democracy.png
  • Jewish Feminism Jewfem.png
  • Jewish Nazism Jnaz.png
  • Jewish Socialism Jewish Socialism.png
  • Jewish Theocracy JewTheo.png
  • Jihadism Jihad.png
  • Jingoism Jingoism.png
  • Juche Juche.png

  K[edytuj | edytuj kod]

  • Kahanism Kahan.png
  • Kakistocracy Kak.png
  • Kemalism Kemal.png
  • Keynesianism Keynes.png
  • Khomeinism Khom.png
  • Khrushchevism Khrusch.png
  • Kingism Latink.png
  • Kirchnerism Kirch.png
  • Kıvılcımlıism Kivilcimliism.png
  • Kleptocracy Klep.png
  • Korwinism KorwinI.png
  • Kraterocracy Krater.png
  • Kritarchy Krit.png

  L[edytuj | edytuj kod]

  • La Plaine Plain.png
  • Labour Zionism Labzion.png
  • Laissez-Faire Lfree.png
  • Lawsonomy Lawson.png
  • Left-Accelerationism Leftac.png
  • Left Communism LeftCom.png
  • Left-Rothbardianism LeftRothbardianismPix.png
  • Left Rothbardianism (3 arrows) Leftroth.png
  • Left-Wing Nationalism Leftnat.png
  • Left-Wing Populism Lpop.png
  • Left-Unity Leftunitylibval.png
  • Legalism Legal.png
  • Legionarism Legion.png
  • Leninism Orthlen.png
  • LGBT Conservatism Hcon.png
  • LGBT Conservatism Homocon.png
  • Lib-Unity Libunitylibval.png
  • Liberal Conservatism Liberalconservative.png
  • Liberal Feminism Libfem.png
  • Liberalism Lib.png
  • Liberal Monarchism Socmon.png
  • Liberal Socialism Liberalsoc.png
  • Liberal Transhumanism Liberal_Transhumanism.png
  • Liberaltarianism Liberaltarianism.png
  • Liberaltarianism (alt) Liberaltarianism2-icon.png
  • Libertarian Conservatism Libcon.png
  • Libertarian Feminism Libertfem.png
  • Libertarian Market Socialism Libms.png
  • Libertarian Marxism Libmarx.png
  • Libertarian Monarchism LiberMon.png
  • Libertarian Paternalism Libertarian Paternalism.png
  • Libertarian Socialism Libsoc.png
  • Libertarian Transhumanism Libtrans.png
  • Libertarianism Libertarian.png
  • Libertine Libertine.png
  • Liberty Liberty.png
  • Liquid Democracy Liqdem.png
  • Longism Long.png
  • Lulism Lula.png
  • Lusitanian Integralism Lus-Integralism.png
  • Luxemburgism Luxem.png
  • Lys Noir Lysnoir.png

  M[edytuj | edytuj kod]

  • Machiavellianism Mach.png
  • Macrism Macri.png
  • Magonism Magon.png
  • Makhaevism Makhaevism.png
  • Maoism Mao.png
  • Maoism Thrid-Worldism Mao3word.png
  • Mao-Spontex Mspont.png
  • Marhaenism Sukarno.png
  • Market Anarchism Anmark.png
  • Market Anarchism (alt) Anmark2.png
  • Market Liberalism Marklib.png
  • Market Socialism Marketsoc.png
  • Markets Markets.png
  • Markets (LiberationValues) Marketslibval.png
  • Marighellaism Marighellaism.png
  • Marxism Ormarxf.png
  • Marxism-Leninism ML.png
  • Marxism-Leninism-Maoism MLM.png
  • Marxism-Leninism-Maoism-Gonzalo Thought Mlmg.png
  • Marxist Feminism Marxfem.png
  • Masculism Mansphere.png
  • Materialism Material.png
  • Maternalism Mat.png
  • Matriarchal Monarchism Matmon.png
  • Matriarchy Mat-0.png
  • Maurrasism Integral_Nationalism.png
  • Mediastocracy Mediastocracy flair.png
  • Medioocracy Mediocracy.png
  • Mercantilism Merc.png
  • Meritocracy Merit.png
  • Meso-Conservatism Mesocon.png
  • Metaxism Metaxi.png
  • Militarism Mil.png
  • Minarchism Minarchist.png
  • Minarcho-Socialism Minsocf.png
  • Minarcho-Socialist Transhumanism Minsoctrans.png
  • Mladorossism Mladorossi.png
  • Mobutism Mobutism.png
  • Moderate Conservatism Modcon.png
  • Moderate Nationalism modnat.png
  • Moderate (LiberationValues) Moderatelibval.png
  • Moderatism Moder.png
  • Monarchism Monarch.png
  • Monarcho-Capitalism Moncap.png
  • Monarcho-Distributism (Alternative) MonDist2.png
  • Monarcho-Distributism Mondistli.png
  • Monarcho-Fascism Monarcho-Fascism.png
  • Monarcho-Socialism Moncom.png
  • Monarcho Socialism (alt) Monsoc2.png
  • Monarcho-Syndicalism Monsynd.png
  • Monetarism Monet.png
  • Monteirism Monteir.png
  • Moralism Moral.png
  • Mugabeism Mug.png
  • Multiculturalism Multicult.png
  • Muscular Liberalism Musclib.png
  • Mutualism Mutalist.png

  N[edytuj | edytuj kod]

  • Narodnik Narodnik.png
  • National Agrarianism Agrnac.png
  • National Anarchism Natan.png
  • National Bolshevism Nazbol.png
  • National Capitalism Nazcapf.png
  • National Communism Natcom.png
  • National Conservatism Natcon.png
  • National Democracy EndecjaPix.png
  • National Distributism National_Distributism.png
  • National Feminism National Feminism.png
  • National Feudalism Natfed.png
  • National Liberalism Nalib.png
  • National Libertarianism Natlib.png
  • National Primitivism Natprim.png
  • National Progressivism NatProg.png
  • National Socialism Nazi.png
  • National Syndicalism Sorelia.png
  • National Transhumanism Nattrans.png
  • National Tribalism National Tribalism.png
  • Nationalism National.png
  • Nationalism Nation.png
  • Nature Nature.png
  • Necrocracy Necrocracy.png
  • Necrocracy (Ghost design) Necro-ghost.png
  • Neo-Bolshevism Neobol.png
  • Neocameralism Neocam.png
  • Neoconservatism Necon.png
  • Neo-Enlightenment NeoEnl.png
  • Neo-Keynesianism NuKeynesPix.png
  • Neoliberalism Neoliberal-icon.png
  • Neoliberal National Bolshevism Neoliberal National Bolshevism.png
  • Neo-Libertarianism Neobert.png
  • Neo-libertarianism (compass) Neobert2.png
  • Neoluddite Neolud.png
  • Neo-Ottomanism Ottoman.png
  • Neo-Technocracy Neotechnocracy.png
  • New Labourism Newlab.png
  • Nihilism Nihil.png
  • Noble Democracy - Noble.png
  • Noocracy Nooc.png
  • Nordic Model Nordmodel.png
  • Norsefireism Norsefire.png

  O[edytuj | edytuj kod]

  • Objectivism Obj.png
  • Ochlocracy Ochlo.png
  • Odalism Odal.png
  • Oligarchy Oligarchy.png
  • One-nation Conservatism Onenatcon.png
  • Optimateism Optim.png
  • OrangismOrangism icon.png
  • Ordo-Liberalism Orlib.png
  • Orthodox Theocracy Orth.png

  P[edytuj | edytuj kod]

  • Pacifism Pac.png
  • Pacifist Feminism Pacfem-1.png
  • Pacifism Pacifist.png
  • Paetelism Paetel.png
  • Paleoconservatism Plcn2.png
  • Paleoliberalism Paleoliberal.png
  • Paleolibertarianism Paleolib.png
  • Pan-Africanism Pan-Africanism.png
  • Plik:CANZUK.png Pan-Anglo Nationalism CANZUK.png
  • Pan-Arabism Pan-Arabism.png
  • Panarchism Panarchy.png
  • Pancasila Panc.png
  • Plik:Eurofash.png Pan-Europeanism Eurofash.png
  • Pan-Nationalism Pan-Nationalism.png
  • Pagan Theocracy PagTheo.png
  • Participism Partip.png
  • Participism (Old) Particip.png
  • Particracy Parti.png
  • Pastafarian Theocracy PastaTheo.png
  • Paternalistic Conservatism Patcon.png
  • Patriarchy Pat.png
  • Peronism Pron.png
  • Perkonkrusts Perkonkrusts.png
  • Philosophical Anarchism Philan.png
  • Physiocracy Physiocracypix.png
  • Pink Capitalism Pinkcap.png
  • Pinochetism Pinochet.png
  • Piratism Pirat.png
  • Piratism FDF-Pirate.png
  • Planning Planned.png
  • Platformism Platformism.png
  • Plutocracy Plutocrat.png
  • Polandball Polandball.png
  • Polish Falangism PolFal.png
  • Politcal Cube Polcube.png
  • Pol Potism Polpot.png
  • Polycentric Law Polylaw.png
  • Popolarism Popolar.png
  • Poporanism Popo.png
  • Populareism Populare.png
  • Populism Pop.png
  • Portuguese National Syndicalism Portuguese-natsynd.png
  • Posadism Posadist.png
  • Positive Christianity Positive_Christianity.png
  • Post-Anarchism Post-an.png
  • Post-Colonial Anarchism Postconan.png
  • Post-Genderism Post-Genderism.png
  • Post-Humanism Posth.png
  • Post-Industrialism Post-Industrialism.png
  • Post-Left Anarchism Anpostleft.png
  • Pragmatism Prag.png
  • Primalism Prim.png
  • Primitivism Primitivism.png
  • Production Productivity.png
  • Progress Prgess.png
  • Progressive Conservatism Progconf.png
  • Progressive (LiberationValues) Progressivelibval.png
  • Progressivism Progrssive.png
  • Progressivism Prog.png
  • Progressivism (Umbrella) Prog-u.png
  • Propertarianism Property.png
  • Protectionism Protect.png
  • Protestant Theocracy ProtTheo.png

  Q[edytuj | edytuj kod]

  • Queer Anarchism Anqueer.png

  R[edytuj | edytuj kod]

  • Race Race.png
  • Radar model Radarf.png
  • Radical Apoliticism Radape.png
  • Radical Centrism Radcent.png
  • Radical Democracy Raddem.png
  • Radical Environmentalism Radenv.png
  • Radical Feminism Radfem.png
  • Radical Radicallibval.png
  • Ramp Centrism Rampcent.png
  • Rastafarian Theocracy RastafTheo.png
  • Rationalism Rational.png
  • Reactionary React.png
  • Reactionary (Alt) Reactcross.png
  • Reactionary Liberalism Reactlib.png
  • Reactionary Modernism Reactmod.png
  • Reactionary Socialism Reactsoc.png
  • Reaganism Reagan.png
  • Reddit Reddit.png
  • Reform Reformer.png
  • Reform Reformism.png
  • Reform Reformlibval.png
  • Reformism Reform.png
  • Regulationism Regulationism.png
  • Religious Anarchism Anrel.png
  • Relgious Feminism Relfem.png
  • Religious Rejectionism Relreject.png
  • Religious Socialism Relsoc.png
  • Religious Zionism Relzion.png
  • Religious Religious.png
  • Republicanism Republicanismpix.png
  • Revisionist Maximalism Revmax.png
  • Revisionist Zionism Revzion.png
  • Revolution Revolution.png
  • Revolution Revolutionlibval.png
  • Revolutionary Conservatism Revolutionary_Conservatism.png
  • Revolutionary Progressivism Ultraprogressivism.png
  • Right-Accelerationism Rightac.png
  • Right Wing Populism Rpop.png
  • Right Synthesis Anarchism SynAn-LibRight.png
  • Rockefeller Republicanism Rockrep.png
  • Roman Imperialism SPQR.png
  • Roman Republicanism Res_Publica.png
  • Romanticism Romantic.png
  • Ruqqus Ruqqus.png

  S[edytuj | edytuj kod]

  • Sanationism Sanat.png
  • Sankarism Sankara.png
  • Saadehism Saadeh.png
  • Sacro-Egoism Sacro-Egoism.png
  • Salazarism Salazar.png
  • Satanic Theocracy Satan.png
  • Satirism Honk.png
  • Scientocracy Scientocracy_Small.png
  • Scientologic Theocracy Scientologic_Theocracy.png
  • Secularism Atheism.png
  • Security Sec.png
  • Self (8Dreams) Self.png
  • Senatorialism Senate.png
  • Shachtmanism Shacht.png
  • Shia Theocracy Shia.png
  • Showa Showa.png
  • Silver Legionism SL.png
  • Situationism Situ.png
  • Skepticism Skept.png
  • Sliders model Sliders.png
  • Social Anarchism Socan.png
  • Social Anarchism (Alt) Socan2.png
  • Social Authoritarianism Socauth.png
  • Social Capitalism Soccap.png
  • Social Corporatism Social corpratism.png
  • Social Credit SocCred.png
  • Social Darwinism Darwinist.png
  • Social Democracy Socdem.png
  • Social Distributism SocDist.png
  • Social Georgism Socgeo.png
  • Social Liberalism Soclib.png
  • Social Libertarianism Socliber.png
  • Social Monarchism Socialmon.png
  • Social Nationalism Socnat.png
  • Social Nationalism (alt) Social Nationalism - alt.png
  • Socialism Soc.png
  • Socialism (Hammer) Soc-h.png
  • Socialist Transhumanism Soctrans.png
  • Solipsism Solipsism.png
  • Soulism Soul.png
  • Specifism Speci.png
  • Spiritualism Spirit.png
  • Stalinism Stalin.png
  • Stalwart (8Dreams) Stalwart.png
  • State Atheism Stateath.png
  • State Capitalism Statecap.png
  • State Liberalism Statlib.png
  • State Oriental Orthodoxy StateOO.png
  • State Shinto Shinto_Theocracy.png
  • State Socialism Statesoc.png
  • Steiner-Vallentyne School Steinval.png
  • Stelism Crusade_of_Romanianism.png
  • Stoicism Stoicism.png
  • Stransserism Strans.png
  • Strasserism Strasser.png
  • Stratocracy Strato.png
  • Supremism Verm.png
  • Syncretic Liberalism Synclib.png
  • Syndicalism Synd.png
  • Synthesis Anarchism Synthesisanarchy.png

  T[edytuj | edytuj kod]

  • Taoist Anarchism Antao.png
  • Technoliberalism Neotech.png
  • Technocracy Technocracy.png
  • Technological Primitivism Antrans.png
  • Technological Progressivism Techprog.png
  • Technological Skepticism Techskep.png
  • Technology Technology.png
  • Technoutopianism Techuto.png
  • Tetrarchy Tetra.png
  • Thalassocracy Thalassocracy.png
  • Thanatocracy Thanto.png
  • Theocracy Theocrat.png
  • Theocratic Secularism Theocratic_Secularism.png
  • Theosoc Theosoc.png
  • Thought Thought Thoughtthought.png
  • Third Way 3way.png
  • Third Way (alt) Third Way - alt.png
  • Titoism Tito.png
  • Total Liberationism Totlib.png
  • Totality (8Dreams) Totality.png
  • Traditional Conservatism Tradcon.png
  • Tradition Trad.png
  • Traditionalist Traditionalistlibval.png
  • Transhumanism Transh.png
  • Transhumanist Ego Theocratic Imperialism THETI.png
  • Tribalism Tribal.png
  • Tribalism (Alt) Tribalism - alt2.png
  • Tridemism 3princ.png
  • Tridemism (Alt) 3princ-col.png
  • Illuminatism Illum.png
  • Trotskyism Trot.png
  • Trumpism Trumpism.png

  U[edytuj | edytuj kod]

  • Unconditional Accelerationism Unconditional_Accelerationism.png
  • Union Union.png
  • Unitary Unitary.png
  • Uniparticracy UniParti.png
  • Universal Universal.png
  • Universal Monarchism Unimon.png
  • Urbism Urb.png
  • Utopian Socialism Utsoc.png
  • Utopian Utopianism.png

  V[edytuj | edytuj kod]

  • Veganarchism Vegarch.png
  • Voluntary Human Extinction VHMent.png
  • Voluntaryism Volu.png
  • Volkism Volk.png

  W[edytuj | edytuj kod]

  • Warism Warism.png
  • Welfarism Welf.png
  • White Nationalism Whitesup.png
  • Wikia Wikia.png
  • World World.png
  • World Federalism World Federalism.png

  X[edytuj | edytuj kod]

  • Xenofeminism Xenofeminism.png

  Y[edytuj | edytuj kod]

  • Yellow Socialism Yellsoc.png

  Z[edytuj | edytuj kod]

  • Zapatism Zapa.png
  • Zero-Accelerationism Zeroac.png
  • Zionism Zio.png
  • Zoroastrian Theocracy Zoroastrian_Theocracy.png
  Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.

  Ostatnie zmiany

 • 85.221.146.141 • 1 miesiąc temu
 • Zupek • 1 miesiąc temu
 • 79.191.92.20 • 2 miesiące temu
 • 79.191.92.20 • 2 miesiące temu
 • Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.