Okno Overtona to idea opisująca, jak zmienić postrzeganie przez społeczeństwo kwestii, które są społecznie nieakceptowane.

Normalnie nie określa się historycznie jakie są ideologie, lecz przyjęło się w Polcompball, że w okresie były takie ideologie:

 1. Trybalizm - 2,6 mln lat p.n.e (pojawienie się człowieka) do ~5500 lat p.n.e (powstanie Mezopotamii)
 2. Monarchizm - ~5500 lat p.n.e. (powstanie Mezopotamii) do 481 n.e. (powstanie państwa frankijskiego)
 3. Feudalizm - 481 n.e. (powstanie państwa frankijskiego) do ~XV wiek (początek imperium kolonialnego; Hiszpania i Portugalia)
 4. Imperializm - ~XV wiek (początek kolonializmu) do 4 lipca 1766 r. (deklaracja niepodległości USA)
 5. Liberalizm - 4 lipca 1766 r. (deklaracja niepodległości USA) do 1985 r. (początek pierestrojki)
 6. Neoliberalizm - 1985 r. (początek pierestrojki) do dziś

Każde państwo miało swoje historyczne okresy, Polska więc nie jest wyjątkiem:

 1. Trybalizm - 35 tyś. lat p.n.e (pojawienie się człowieka współczesnego w Polsce) do 996 n.e. (chrzest Polski)
 2. Chrystianizm - 996 r. n.e. (chrzest Polski) do wiosny 1025 r. (koronacja Bolesława Chrobrego)
 3. Monarchizm - wiosna 1025 r. (koronacja Bolesława Chrobrego) do 1505 r. (podpisanie nihil novi)
 4. Złota Wolność - 1505 r. (podpisanie nihil novi) do 1795 r. (rozbiór Polski)
 5. w okresie zaborów nie było określonej ideologii -
 6. Plik:Sejmcrat.png Sejmokracja - 1921 r. (konstytucja marcowa) do 12 maj 1926 r. (przewrót majowy)
 7. Sanacja - 15 maj 1926 r. (przewrót majowy) do 17 września 1939 r. (ucieczka polskich władz do Rumunii)
 8. czasy okupacji
 9. Stalinizm - 21 lipca 1944 r. (powołanie PKWN) do 5 marca 1953 r. (śmierć Stalina)
 10. Marksizm-Leninizm - 5 marca 1953 r. (śmierć Stalina) do 29 grudnia 1989 r. (upadek PRL)
 11. Neoliberalizm - 29 grudnia 1989 r. (upadek PRL) do dziś