Demokracja szlachecka, zwana też Złotą Wolnością to ustrój w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Królestwie Polskim, który polega na sprawowaniu przez szlachtę roli decydowania o państwie.

Flaga demokracji szlachetckiej

Historia Edytuj

Początkowo przez rosnącą populację i większego zapotrzebowania na zboże,   rycerze zmieniając swój styl życia stopniowo stawali się szlachtą. Władcy popierali szlachty, gdzie jego powstał ten ustrój w roku 1454, kiedy sejmiki szlacheckie na mocy przywilejów nieszawskich uzyskały szerokie kompetencje w sprawach ogólnopaństwowych.

W 30 maja 1505 roku w Radomie podpisano ustawę Nihil novi (po polsku Nic nowego), której zabraniano wprowadzać bez zgody senatu, izby poselskiej i króla ustaw. Pełna nazwa to była Nihil novi sine communi consensu (pl. "nic o nas bez nas"). Niektórzy uznali, że zaczęła się wtedy epoka polskiej nowożytności, oraz parlamentaryzmu polskiego.

Osobowość Edytuj

Lubi mówić "Liberum veto" (po polsku "Nie pozwalam"), gdy propozycja jemu się nie spodobała (od XVII do XVIII używał aż 73 razy). Przez niektórych była uznawana za początek upadku państwa. Jego cechami była wolna elekcja, sejmy i sejmiki szlacheckie, senat i jego przywileje.

Relacje Edytuj

Pozytywne Edytuj

Neutralne Edytuj

  •   Monarchia konstytucyjna - Nie podoba mi się konstytucja, ale podoba mi się w zagranicznym polcompball że jest parlamentarny
  •   Litwinizm - Fajnie że próbujesz odnowić mnie, jednakże ciebie nie znam.

Negatywne Edytuj

  •   Absolutyzm - Nie podoba mi się, więc Liberum Veto!
  •   Familia - Nie będziesz mi ograniczał moich praw!
  •   Caryzm - Pamiętam, jak mordowaliście nas w Królestwie Polskim.

Żródła Edytuj

Wikipedia Edytuj

Osoby Edytuj

Inne źródła Edytuj

Galeria Edytuj